Taidetta salaisessa puutarhassa //
MITÄ OPITAAN?

”Puutarhassa  oppilaat pääsevät käsiksi konkreettiseen tekemiseen ja upottamaan kädet multaan! Myös taiteeseen löytyy uusia näkökulmia, kun se yhdistyy luontoarvoihin, kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja kansalaisvaikuttamiseen.”
— Kirsi Urmson, lehtori

Valitse näkökulmasi

1. Ruumiillinen työ ja ulkona toimiminen

Fyysinen työ tuo vaihtelua ja liikunnallisuutta päivään. Uusi ympäristö myös muuttaa ryhmän dynamiikkaa positiivisella tavalla: Luokassa hiljaisempi ja vetäytyvämpi lapsi saattaa puutarhatöissä loistaa. Lapset keskittyvät käsillä olevaan ulkona usein syvemmin, kunhan työtä ja tekemistä riittää jokaiselle.

2. Elämyksellinen oppiminen

Elämyksistä syntyvät tunteet ja muistijäljet kestävät pitkään. Rapistuva, hylätty talo ja sen villi puutarha voivat herättää niin pelkoa, uteliaisuutta kuin hämmästystäkin. Alun perin tuntematon paikka muuttuu omaksi ja eläväksi, kun siitä saa toiminnan myötä sekä tietoa että kokemuksia.

3. Kuvataide

Tässä mallissa taide on toiminnan kehys ja sydän. Osallistujat pääsevät omakohtaisesti tutustumaan ympäristö- ja yhteisötaiteen muotoihin ja työskentelytapoihin. Tunnelmallinen, ajan patinaa henkivä ympäristö antaa inspiraatiota myös omaan tekemiseen.

4. Kansalaisvaikuttaminen

Lähiympäristöön liittyvä päätöksenteko näkyy konkreettisesti: Miksi paikka on hylätty ja mitä siitä seuraa? Kenen vastuulla lähiympäristön kunto on ja miten siihen voi itse vaikuttaa? Ryhmän kanssa voi myös seurata kohteesta käytävää keskustelua ja tutustua erilaisiin kansalaisvaikuttamisen keinoihin.

5. Ympäristöoppi ja biologia

Puutarhataiteen tekeminen tarjoaa runsaasti ensi käden tietoa ja kokemuksia luonnontieteestä. Tutuiksi tulevat perinteikkäät hyötypuutarhakasvit, niiden viljely ja hoito sekä puutarhan vuodenkierto. Luonnon valtaamat kohteet antavat hienon kehyksen myös ihmisen ja ympäristön välisen suhteen käsittelyyn.

6. Kotiseutuhistoria

Hylättyjen kohteiden menneet vaiheet herättävät usein kiinnostusta sekä lapsissa, kasvattajissa että kotijoukoissa. Yhteisen muistelun ja tarinoiden myötä lapset tutustuvat oman lähiympäristönsä kulttuuriperintöön henkilökohtaisella tavalla. Esille nousevat myös suojeluun ja säilyttämiseen liittyvät kysymykset.

7. Koti ja koulu

Vaikuttava, omakohtaisesti koettu paikka ja oman työn tulokset halutaan usein jakaa lähipiirinkin kanssa. Kesän aikana on mainio tilaisuus myös sukulaisten ja ystävien tulla tutustumaan lasten istutuksiin ja taideteoksiin.

Salaisessa puutarhassa eletään hyvää, kestävää elämää

Annukka Alppi, rehtori, Mahnalan ympäristökoulu

Oppimisympäristöt ovat laajentuneet luokkahuoneista osallistumisen, kokemisen ja oppimisen tiloiksi. Rauman normaalikoulun ja Rauman Freinetkoulun oppilaiden osallistuminen puutarhateoksen luomiseen on ulkona oppimista parhaimmillaan. Elämyksellinen ympäristö tukee oppijaa omaksumaan laaja-alaisia osaamisen taitoja ja tietoja, unohtamatta arvo- ja asennekasvatusta.

Oppimiskokemuksen toteuttamiselle on ollut välttämätöntä yhteistyökumppaneiden etsiminen. Oppiainerajat ylittävä kokonaisuus on rakentunut mielekkääksi käytännön työksi.

Taidetta salaisessa puutarhassa raottaa porttiensa kautta kaikille siihen tutustuville tahtoa ja rohkeutta toteuttaa kasvatus- ja opetustyötä luokkahuoneen ulkopuolella, avoimissa oppimisympäristöissä, oikeassa elämässä.

Toteuta OPS:ia

Taidetta salaisessa puutarhassa sopii monenlaisten pedagogisten sisältöjen käytännön sovellukseksi. Se on integroitavissa opetukseen yli oppiaine- ja luokkarajojen. Näkökulman voi valita ohjaajan sekä ryhmän tavoitteiden ja mieltymysten mukaan.

Malli toteuttaa mm. seuraavia uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja kohtia:

2.2. Perusopetuksen arvoperusta: Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Opetuksessa tuetaan oppilaan … osallisuutta niin paikallisesti kuin laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa…”

3.3. Tavoitteena laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

”Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä.” 

3.3. Tavoitteena laaja-alainen osaaminen: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

”…oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä… Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen merkitys paitsi itselle, myös lähiympäristölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin.”

Valitse osio