Taidetta salaisessa puutarhassa //
KEVENNÄ / SYVENNÄ

”Vierailu yhdisti mukavasti toiminnallisuutta ja taidetta. Malli tarjoaa myös valtavasti syventämismahdollisuuksia: Kasveihin tutustumista, istutusten suunnittelua ja projektin dokumentointia.” 

— Piia Auvinen, luokanopettaja 

Kevennä

  • Etsikää tietoa ympäristötaiteeseen tai kulttuuriympäristöön liittyvistä tapahtumista lähiseudulla ja osallistukaa niihin yhdessä.
  • Järjestäkää oppitunti puutarhassa tai muussa tavanomaisesta poikkeavassa ympäristössä.

Syvennä

  • Tutkikaa kasvatettavien kasvien nimiä ja ominaisuuksia ympäristöopin tai kuvataiteen keinoin.
  • Dokumentoikaa ryhmän osallistuminen taideteoksen luomiseen ja laatikaa aiheesta pienoisnäyttely.
  • Jos projektiin osallistuu muita ryhmiä, viritelkää keskinäistä yhteistyötä.

Valitse osio