Taidetta salaisessa puutarhassa //
IHMISET & TYÖNJAKO

”Lapset ovat innostuneita ja ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita, joita ei kannata aliarvioida. Heidän tavastaan toimia ja kokea saa taiteilija todella paljon energiaa ja suoraa, avointa palautetta. Lasten kautta taide tavoittaa hyvin myös muuta yleisöä.”
 Päivi Raivio, taiteilija

Ketkä tarvitaan?

Taidetta salaisessa puutarhassa on luonteeltaan yhteistyömalli. Lapsiryhmän ja ohjaajan lisäksi tarvitaan ainakin seuraavat:

Taiteilija, taiteilijaryhmä tai taideyhdistys

Kohteen omistaja

Iloa on myös seuraavista, etenkin, mikäli projekti on kooltaan suuri tai kestoltaan pitkä:

Koordinaattori / tuottaja

Ulkopuolinen rahoittaja

Puutarha-alan toimija

Puutarhan hoitoapu / kesälomakausi

Kuka tekee?
Raumalla yhteistyön kantavana ajatuksena oli talkoohenki. Keneltäkään ei odotettu suuria rahallisia investointeja eivätkä yhteistyökumppanit veloittaneet toisiaan.

Käytännön työt jaettiin Raumalla seuraavasti:

  • Taiteilija Päivi Raivio kehitteli idean, suunnitteli ja rakensi teoksen puitteet, tiedotti ja osallistui tapahtumien järjestelyihin.
  • Rauman Normaalikoulun ja Rauman Freinetkoulun oppilaat kylvivät kasvit, täyttivät istutusastiat mullalla ja istuttivat taimet.
  • Opettajat Kirsi UrmsonPiia Auvinen ja Heli Väisänen toimivat istutustilanteissa työnjohtajina ja varmistivat, että kaikille riitti tekemistä ja välineitä.
  • Seminaarin puutarha (Turun Yliopiston OKL:n Rauman yksikön puutarha) ja puutarhuri Marketta Kortelahti järjestivät viljelytyöpajat, esikasvattivat taimet ja osallistuivat istutustyön ohjaukseen.
  • Rauman kaupungin wihertoimi, talotoimi ja kulttuuritoimi valitsivat teoksen toteutuspaikan, antoivat luvan sen käyttöön ja avustivat hallinnon ja huollon kysymyksissä.
  • Taideyhdistys RaumArs ja tuottaja Hannele Kolsio järjestivät tapahtumia, tiedottivat ja koordinoivat käytännön järjestelyjä.
  • Valo-työpajalaiset Rauman Seudun Katulähetys ry.:stä hoitivat ja kastelivat kasveja vapaaehtoistyönä kesälomakauden ajan.
  • Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu -hanke auttoi tiedotuksessa ja konseptin suunnittelussa sekä rahoitti toimintaa.

Valitse osio