Retkellä yhteiseen perintöön //
KEVENNÄ / SYVENNÄ

”Saamelaiskulttuuriin liittyy se, että eri ikä- ja sukupolvet ovat hyvin läheisessä kanssakäymisessä keskenään. Sitähän sanotaankin, että jokaisen tulisi tietää yhden käden sormien verran edellisiä sukupolvia.”

— Marja Magga, rehtori, Vuotson koulu

Kevennä

  • Valitkaa retkikohde hyvin läheltä, niin kuljetukset ja liikkuminen eivät muodostu kynnyskysymyksiksi. Parin tunnin retkelle jokainen voi ottaa omat eväät, jolloin säästytään myös ruokajärjestelyiltä.

Syvennä

  • Jos kiinnostusta ja aikaa riittää, retki voi olla osa suurempaa yhteistä kuviota tai sen loppuhuipentuma. Eri sukupolvet – vaikkapa luokka ja senioriryhmä – voivat yhdessä tutkia kohdetta ja sen tarinoita jo etukäteen tai muuten tutustua ja vierailla puolin ja toisin.

Valitse osio