Retkellä yhteiseen perintöön //
IHMISET & TYÖNJAKO

”Retkessä parasta oli varmaan venekuljetus tai kävelyretki partisaani-iskujen tuhoamille talojen raunioille. Kun Annikki kertoi partisaani-iskuista, se oli mielestäni koskettavaa”

— Áile Keskitalo, koululainen

Ketkä tarvitaan?

Malli sopii erityisen hyvin kolmannen sektorin toimijoille. Retken voi järjestää ennakkoon sovituille kohderyhmille, jotka edustavat eri ikäpolvia.  Retki voi myös olla kaikille avoin.

Retken voi toteuttaa yhden järjestäjätahon voimin. Käytännön järjestelyjä kuitenkin helpottaa, jos mukana on useita aktiiveja ja yhteistyökumppaneita. Mahdollisia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Paikallinen kotiseutuyhdistys

Koulun vanhempainyhdistys

Alueen seurakunta

Luontokeskus tai -yhdistys

Kaupunki- tai aluesuunnittelusta vastaava taho

Kuka tekee?

Vuotsossa Yli-Luiron retkijärjestelyjen käytännön työt jaettiin seuraavasti:

  • Vuohcu Sámiid searvi / Vuotson saamelaisyhdistyksen aktiivit päättivät retkikohteen ja ajankohdan, kokosivat järjestäjäkumppanit, tiedottivat, hoitivat ilmoittautumiset, merkitsivät reitin ja järjestivät kuljetukset, kahvit sekä tilaisuuden ohjelman. Yhdistyksen kontolle tulivat kuljetusten ja kahvitarjoilun kulut.
  • Sompioseura ry. osallistui tiedottamiseen, järjesti retken ruokailun, vastasi ruokailukuluista ja valmisteli retkikohteen kuntoon vierailua varten.
  • Vapaaehtoiset seudun asukkaat tarjosivat käyttöön veneet bensakuluja vastaan sekä osallistuivat ohjelmaan pitämällä puheita ja kertomalla muistojaan.

Valitse osio