Otetaan historia omaksi //
KEVENNÄ / SYVENNÄ

”Kun meidän lapset saa ensi vuonna ykköset kummioppilaiksi, niin ajateltiin tehdä yhdessä retki rauniolle. He voisivat kertoa sitten sille omalle kummilapselleen, että mistä tässä paikassa on kysymys.”

– Anna Salonen, luokanopettaja

Kevennä

  • Yhteisön omasta adoptiokohteesta voi olla iloa pienessäkin mittakaavassa: Pienempien kanssa paikka voi olla mukava ja jännittävä retkikohde ilman mitään hoitotoimiakin.

Syvennä

  • Adoptiokohdetta voi hyödyntää sekä opetuksessa että muussa toiminnassa. Kohteen liittäminen opetus- ja vuosisuunnitelmiin syventää ja vahvistaa adoptiosuhdetta osaksi koko yhteisön toimintaa. Kohteessa voi myös järjestää jonkin vuotuisjuhlan tai muun yhteistapahtuman.

Valitse osio