Menneen ajan lumoa //
KIITOKSET & LÄHTEET

Kiitos!

Jarmo Lintunen, Henrik Smulter, Ann-Catrine Sunngren, Sanni Swahn, Mika Terävä, Annina Ylikoski, Petalax Hembygdsförening rf., Bergö Hembygdsförening rf., Korsnäs Hembygdsförening rf., Malax Museiförening rf.

Lähteet

Kuvalähteet

  • Ilana Rimón / Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.

Valitse osio