Menneen ajan lumoa //
IHMISET & TYÖNJAKO

”Tässä tarvitaan yhteistyökumppaneita, ja mielellään keskenään erilaisia! Kaikki tuovat mukanaan omat vahvuutensa, eikä tapahtumista tule tylsiä tai toistensa kopioita.”  

Annina Ylikoski, koordinaattori

Ketkä tarvitaan?

Lapsiryhmän ja ohjaajan lisäksi mukaan tarvitaan:

Paikallinen kotiseututoimija

Esim. kotiseutuyhdistys tai useampia

Käsikirjoittaja, koordinaattori

Kuka tekee?

Etenkin kotiseutuyhdistysten jäsenet käyttivät vapaaehtoispohjalta omaa aikaansa tapahtuman järjestämiseen. Opettajat ja koordinaattori tekivät osansa työaikansa puitteissa.

Käytännön työt jaettiin Petalaxissa seuraavasti:

  • Annina Ylikoski / BARK laati Aikamatkan käsikirjoituksen, koordinoi yhteistyötä ja tapahtumajärjestelyjä sekä toimi paikan päällä seremoniamestarina ja Amerikan agenttina. Lasten nimikyltit ja roolivaatteet sekä Anninan oma asu saatiin BARKin varastosta.
  • Opettajat Henrik Smulter ja Ann-Catrine Sunngren valmistelivat luokkansa Aikamatkalle, järjestivät koululle sijaiset ja tapahtumaan tarvittavat ruoka-aineet. Opettajat toimivat tapahtumassa yleisinä valvojina ja hankkivat itse asunsa.
  • Margareta Björkholm, entinen Petalaxin yläkoulun opettaja Petalaxin kotiseutuyhdistyksestä koordinoi vapaaehtoisia, piti yhteyttä  yhdistysten välillä, haki rahoitusta kuljetuksille ja järjesti bussikyydit koululta paikan päälle.
  • Eivor Vestberg Petalaxin kotiseutuyhdistyksestä esitteli tapahtuman aluksi Arstun kotiseututaloa ja sen historiaa sekä kertoi oman sukunsa vaiheista maastamuuton vuosina.
  • Petalax Hembygdsförening rf. tarjosi käyttöön Arstun kotiseututalon ja osallistui tapahtumapisteiden järjestämiseen. Yhdistyksen jäsenet opastivat nuoria pisteissä,  keskustelivat heidän kanssaan ja esittivät roolejaan.
  • Malax Museiförening rf., Bergö Hembygdsförening rf. ja Korsnäs Hembygdsförening rf. vastasivat kukin omasta tapahtumapisteestään, sen välineistä, opastuksesta, elävöittämisestä sekä omista rooliasuistaan.

Valitse osio