Korjauskummit //
MITÄ OPITAAN?

”Näistä koulun ulkopuolisista projekteista saa paljon sellaisia käytännön tietoja ja taitoja, joita ei voi omaksua pelkästään oppikirjoista.“
– Hanna-Maria Antikainen, luokanopettaja

Valitse näkökulmasi

1. Ympäristöoppi

Julkinen tila ei synny tyhjästä. Mallin kautta on helppo antaa alkusysäys oman lähiympäristön kriittiseen tarkasteluun. Osallistumalla oman ympäristön ajankohtaisiin projekteihin ja yhteisten alueiden hoitoon, lapsille syntyy käsitys julkisen tilan rakentumisesta, muutoksesta ja omista vaikutusmahdollisuuksista.

2. Paikallishistoria

Syvällisen tutkiskelun myötä kotiseudun tutut kohteet näyttäytyvät uudessa valossa. Sukellus kohteen menneisyyteen ja taustavaikuttimiin sekä -vaikuttajiin tekee paikallishistoriaa eläväksi ja luo paikoille henkilökohtaisia merkityksiä.

3. Kuvataide

Julkiset taideteokset ovat mitä parhainta taidekasvatuksen kenttää. Voitte uppoutua valitsemanne kohteen materiaaleihin, taidehistoriaan, tekniikkaan tai maisemallisiin ja arkkitehtonisiin kysymyksiin.

4. Äidinkieli ja kirjallisuus

Inspiroiva kohde saa runoratsun laukkaamaan, vaikka kyse ei olisikaan hevosista. Tekstien tyylikirjossa vain mielikuvitus on rajana:

“Yllättäen näin valoa. Minut oltiin pystytetty ystävieni viereen. Olin aika ylpeä itsestäni, koska olin muisto Sirkus Sariolasta. Olin ollut pystyssä monia vuosikymmeniä ja yllättäen joku alkoi hakata minua takaapäin. Mutta koska olin patsas en nähnyt taakseni. Tämä toistui monta kertaa ja minulta katkottiin jalkoja ja häntiä. Minut korjattiin ja rikottiin. Oli niitä mukaviakin lapsia, mutta mikään leikki ei kestä ikuisesti.

Eräänä päivänä lapsiporukka tuli. Luulin heidän rikkovan minua. He alkoivatkin tutkia meitä. Kuulin heidän puhuvan meidän korjaustyöstä. Ehkä parhaat päivämme eivät olekaan loppu. Toivottavasti kuuntelitte minua, nimittäin en jaksa kertoa tätä tarinaa uudelleen. Loppu.” – Sirkushevosten tarina, Tuomo 5b

5. Tieto- ja viestintätekniikka

Tiedotus tarjoaa paljon uutta opittavaa niin yksin kuin ryhmässä. Samalla voi tehdä toimintaa näkyväksi ympäröivälle yhteisölle. Keravalla oppilaat tuottivat tekstejä yhteiseen yleisöblogiin ja tekivät hevosista kuvaa ja ääntä yhdistävän aamunavauksen, joka lähetettiin kaikkiin kaupungin kouluihin.

Keskiössä ilmiöpohjainen oppiminen ja tekeminen

Riikka Haapalainen, lehtori, Aalto-yliopisto, taidekasvatuksen koulutusohjelma

Keravalaisen sirkusmuistomerkin ratsuviisikko laukkasi aikoinaan kansalaiskeräyksen siivittämänä kaupunkikuvaan – ja samalla eri-ikäisten kaupunkilaisten muistoihin ja sydämiin. Kovassa kiipeily- ja ratsastuskäytössä patsaat lopulta kuluivat ja kolhiintuivat. Sairastuneille sirkushevosille valittiin korjauskummeiksi alakoulun viides luokka.

Käytännön ohjaama hanke opetti osallistujilleen luovaa ongelmaratkaisua. Viidesluokkalaisille se tarjosi esimerkiksi blogitekstien kautta mahdollisuuden tulla kuulluiksi perinteisesti aikuisten määrittelemissä julkisen tilan ja taiteen diskursseissa. Lisäksi se opetti materiaalien, mittasuhteiden, muotojen sekä historian tuntemusta tavalla, johon on vaikea yltää pelkällä oman luokkahuoneen sisällä tapahtuvalla työskentelyllä.

Hanke kertoo myös museoiden uudenlaisesta yleisösuhteesta, jossa yleisöjä ei nähdä vain valmiin museotiedon, näyttelyn tai pedagogisen ohjelman vastaanottajina, vaan aktiivisesti toimintaan ja sisältötyöhön osallistuvina toimijoina. Se hyödynsi mielenkiintoisesti sen jo olemassa olevaa vahvuutta: kaupunkilaisten omakohtaista suhdetta muistomerkkiin.

Yleisöryhmäajatteluakin hanke uudisti: se yhdisti luontevasti sellaisia ryhmiä, jotka eivät ehkä muutoin arjessaan kohtaisi. Hankkeen edetessä ei pohdittu vain sirkushevosten konservointia. Esiin nousi laajempia kysymyksiä julkisen taiteen roolista ja arvosta, kaupunkitilasta ja ympäristöstä, museoiden merkityksestä ja erilaisista materiaaleista.

TOTEUTA OPS:ia

Malli sopii yhteyksiin, joissa on mahdollista toteuttaa pitkäkestoisia ja syvällisiä projekteja lasten kanssa. Se tarjoaa välineitä erityisesti laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

Vuonna 2016 käyttöön otettavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottaa rakennetun lähiympäristön ja erilaisten, monipuolisten oppimisympäristöjen merkitystä. Sopivia kokonaisuuksia löytyy erityisesti kuvataiteen ja ympäristöopin alta, mutta mallia on mahdollista soveltaa kokonaan tai osittain myös muiden teemojen kautta.

14.4.5 Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

”Oppimisympäristöinä käytetään [–] lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.”

14.4.11 Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

”Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista.”

 

14.4.11 Kuvataide: Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6, S2 Ympäristön kuvakulttuurit

”Opetuksen sisällöt [—] valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksessa käsitellään [—] oppilaiden laajenevaa elinpiiriä”

 

Valitse osio