Korjauskummit //
IHMISET & TYÖNJAKO

”Tärkeää oli erityisesti se, että opiskelijat olivat mukana. Lapsille kokemus siitä, että he pääsivät tekemään aivan oikeaa asiaa asiantuntijoiden – jonkun muun kuin oman open – kanssa, oli SE juttu.”

Hanna-Maria Antikainen, opettaja

“Opiskelijat suhtautuivat koululaisiin luontevasti, ja yhteistyö toimi hyvin. Samalla opiskelijani oppivat kertomaan konservoinnista ja kertoessaan omasta alastaan prosessoimaan sitä.” 

– Heikki Häyhä, Metropolia AMK

Ketkä tarvitaan?

Mallin toteutukseen tarvitaan lapsiryhmän ja ohjaajan lisäksi ainakin seuraavia:

Kulttuurialan paikallinen toimija

Tekniikan tai ympäristön paikallinen toimija

Iloa on myös seuraavista, vaikka mallin voi pienimuotoisena toteuttaa ilmankin:

Taide-, konservointi- tai ympäristöalan opiskelijoita

Ulkopuolinen rahoittaja

Kuka tekee?

Käytännön työt jaettiin Keravalla seuraavasti:

  • Museolehtori Laura Kauppinen koordinoi hanketta, piti yhteyttä eri tahoihin, tiedotti ja järjesti tapahtumia sekä retkiä.
  • Keravan keskuskoulun 5/6B:n oppilaat tekivät Sirkushevosista vauriokartoitukset, keksivät hevosille nimet, valokuvasivat, kirjoittivat hevosten vaiheista blogitekstejä sekä laativat niistä aamunavauksen.
  • Opettaja Hanna-Maria Antikainen ohjasi oppilaiden työskentelyä, tuki erityisesti tietotekniikkaa vaativissa osioissa, kehitteli aamunavauksen ja ohjasi oppilaita sen toteutuksessa.
  • Lehtori Heikki Häyhä ja Metropolia AMK:n esinekonservoinnin opiskelijat toivat konservoinnin asiantuntemuksen hankkeeseen. He laativat vauriokartoituslomakkeet ja suunnitelmat sekä vastasivat konservoinnin kilpailutuksesta sekä muista järjestelyistä.
  • Jari Jormalainen ja Kari Hirvensalo Keravan Kaupunkiympäristöyksiköstä toteuttivat hevosten uudet jalustat ja vastasivat teknisistä toimenpiteistä, kuljetuksista sekä turvallisuudesta.
  • Kuvanveistäjät Kimmo ja Noora Schroderus kunnostivat Sirkushevoset entiseen loistoonsa työtiloissaan Salossa.

Valitse osio