Kakkua ja kuohujuomaa //
IHMISET & TYÖNJAKO

Kun yhdistetään Aleksis Kiven koulu ja hänen kirjailijavuosiensa koti, niin eihän tässä yhtälössä voi olla kuin yhteistyötä!”

  — Hilkka Toivonen, Pro Fanjunkars-säätiö

Ketkä tarvitaan?

Aleksis Kiven syntymäpäivän valmistelu sujui hyvässä hengessä. Ennestään tuttujen yhteistyökumppanien välillä ei liikkunut rahaa.

Lapsiryhmän ja ohjaajan lisäksi mukaan tarvitaan:

Paikallinen kotiseututoimija

Esim. kotiseutuyhdistys, museoyhdistys tai muu juhlien pitopaikan edustaja

Kuka tekee?
Sekä opettaja, oppilaat että Pro Fanjunkars-säätiön sihteeri Hilkka käyttivät juhlajärjestelyihin jonkin verran omaa aikaansa ja varojaan, joskin vapaaehtoispohjalta.

Käytännön työt jaettiin Siuntiossa seuraavasti:

  • Kuvataiteen opettaja Mari Sarviaho ohjasi ja avusti performanssin toteutuksessa, tiedotti, piti yhteyttä yhteistyökumppaneihin, hankki juhlajuomat ja valmisteli juhlapaikkaa sekä yhden ohjelmanumeron. Lisäksi Mari koosti performanssista kilpailutyön ja toimitti sen raadille.
  • Aleksis Kiven koulun 9-luokkalaiset vastasivat performanssin ideoinnista ja suunnittelusta, kakusta, pahvisesta syntymäpäiväsankarista, valokuvaamisesta ja juhlaohjelmasta.
  • Pro Fanjunkars-säätiön Hilkka Toivonen tarjosi käyttöön Fanjunkarsin torpan, keittiön ja astiastot, teki juhlajärjestelyjä, kertoi Fanjunkarsista ja Aleksis Kiven elämästä sekä oli juhlien kunniavieraana.
  • Opettaja Harri Sivonen videoi performanssin ja suoritti editointityön.

Valitse osio