Kadonneen jäljillä //
IHMISET & TYÖNJAKO

”Nuorten ja koulujen tarve erilaiselle toiminnalle valtava, mutta harvoilla on resursseja. Yhdistykset vain aktiivisesti tarjoamaan mahdollisuuksia! Puhelin käteen tai sähköpostia rehtorille ja opettajille – siitä se lähtee!”

— Sari Glad, Gammelbackan kartanoseutuyhdsitys ry. 

Ketkä tarvitaan?

Mallin toteuttamiseen tarvitaan kasvattajan ja ryhmän lisäksi seuraavat tahot:

Kontakteja paikallishistoriaan

Esim. museo, kotiseutu-, kylä- tai asukasyhdistys

Näyttelytila

Esim. lähikirjasto, galleriatila

Kuka tekee?

Käytännön työt jaettiin Porvoossa seuraavasti:

  • Kuvataiteen opettaja Titta Suvanto koordinoi ja dokumentoi projektia, ohjasi oppilaiden työskentelyä, tapasi yhteistyökumppaneita, kuljetti näyttelytarvikkeita ja purki ryhmänsä näyttelyosiot.
  • Arkkitehtuurin ABC -kurssin osanottajat valokuvasivat kohteet, kokosivat ja valmistelivat näyttelymateriaalin, rakensivat näyttelyn valokuva- ja karttaosuudet ja laativat näyttelyjulisteen.
  • Porvoon museon museolehtori Hannele Tenhovuori toimitti käyttöön Gammelbackan vanhat valokuvat ja Porvoon kansallisen kaupunkipuiston tekstimateriaalin sekä konsultoi näyttelyn rakentamisessa.
  • Gammelbackan kartanoseutuyhdistys ry. ja puheenjohtaja Sari Glad järjestivät Gammelbackan historiaa käsittelevän luentotilaisuuden, keräsivät arkistomateriaalia ja tiedottivat tapahtumasta.
  • Tuula Pajala, Katja Pimiä, Lasse Rantanen ja Gammelbackan kirjaston muu henkilökunta tarjosivat näyttelytilan käyttöön, avustivat näyttelyn rakentamisessa ja keräsivät arkistoaineistoa Gammelbackan historiaa käsittelevään näyttelyosuuteen

Valitse osio