Tietoa hankkeesta

Nurkantakana.fi -sivusto on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton yhteisjulkaisu. Se kuuluu MSL:n vuosina 2014-2016 toteuttamaan Paikan tuntu -hankkeeseen. Paikan tuntu tutkii paikkojen identiteettiä sekä ihmisen mahdollisuuksia syventää ympäristösuhdettaan oman osallistumisen kautta. Hanketta on tukenut mm. Koneen Säätiö.

Lisätietoja

Sanottua

Kulttuuriympäristökasvatus on kasvatuksen osa-alue, jonka avulla edistetään ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamista, arvioimista ja arvostamista sekä tuetaan ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista”

– Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt, Kierrätyskeskus 2013