Arkkitehdit asialla //
KEVENNÄ / SYVENNÄ

”Lasten on helpompi omaksua ympäristöön liittyviä asioita, jos he ymmärtävät, mistä kaikesta se koostuu. Tutustumaan on paras lähteä ihan omasta lähiympäristöstä.”

– Riitta Kosonen, arkkitehti

Kevennä

  • Kylää ja kaupunkia ei ole pakko rakentaa yhdellä istumalla, vaan työskentelyn voi jakaa useammalle tunnille tai kokoontumiskerralle. Ensin voidaan keskittyä kuvamateriaalin etsintään ja pohjatyöhön, sitten vuorollaan mittakaavaan, pienoismalleihin ja varsinaisten Kylän ja Kaupungin kokoamiseen.

Syvennä

  • Arkkitehtuuriin ja oman lähiympäristön tarkasteluun voi uppoutua oikein kunnolla! Pyytäkää mukaan yhteistyökumppaneita: arkkitehteja, kotiseutuyhdistys, kaupunki- tai kuntasuunnittelun edustaja… Tehkää yhteisiä retkiä lähitienoolle sekä lasten että aikuisten lähtökohdista tai tutustukaa eri tahojen toimintaan ja työhön.

Valitse osio