Arkkitehdit asialla //
IHMISET & TYÖNJAKO

”Alamme opiskelijat ovat viime vuosina olleet koko ajan kiinnostuneempia siitä, kuinka lapset ja nuoret kokevat ympäristön ja kuinka heitä voisi osallistaa sen kehittämiseen.”

– Riitta Kosonen, arkkitehti 

Ketkä tarvitaan?

Työpajan voi tarvittaessa toteuttaa ilman ulkopuolista asiantuntijaa. On kuitenkin työskentelyn kannalta antoisampaa, että paikalla olisi arkkitehtuuriin ja erilaisiin ympäristöihin perehtynyt henkilö.

Ulkopuolinen vetäjä tuo pajaan myös erityisyyttä ja uusia näkökulmia. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esim:

Arkkitehti,

…ympäristöalan ammattilainen tai em. alojen opiskelija

Muita mahdollisia toimijoita

Esim. museo, kotiseutuyhdistys, kaupunki- tai kuntasuunnittelun edustaja

Kuka tekee?

Pajan suunnittelu toteutettiin P-S SAFA:n jäsenten toimesta vapaaehtoispohjalta. Materiaali-, matka-, ja ohjauskulut katettiin P-S SAFA:n Oulun ulkopuolisiin koulupajoihin saamasta Pohjois-Suomen Taiken avustuksesta ja koulun omavastuuosuudesta.

Syksyllä 2015 pajaa tarjottiin kouluille, jotka olivat sitä edellisenä vuonna hakeneet, mutta eivät olleet saaneet. Halukkuutta pajaan tiedusteltiin suoraan kouluilta sähköpostitse. Suomussalmelaisen Ruukinkankaan koulun opettajat olivat läsnä työpajassa oman työaikansa puitteissa.

Käytännön työt jakautuivat seuraavasti:

  • P-S SAFA:n arkkitehtuurikasvatustyöryhmä suunnitteli pajan.
  • Toiminnasta vastaava arkkitehti Riitta Kosonen koordinoi vetäjät ja koulut yhteen, hankki tarvittavat rakennusmateriaalit ja tarvittavan kuva-aineiston. 
  • P-S SAFA:n jäsen, arkkitehtiopiskelija Noora Lahdenperä veti pajan, ohjasi työskentelyä, kertoi arkkitehdin työstä ja antoi palautetta osallistujille.
  • Ruukinkankaan koulu tilasi pajan koululle ja järjesti luokkien kesken arvonnan sen kohteesta. Koululta tulivat myös työpajan perusmateriaalit, kuten värit, liimat, sakset ja viivaimet.
  • 4A ja 4B -luokan oppilaat rakensivat mittakaavahahmon, omat pienoismallinsa sekä niiden muodostaman kokonaisuudet, Kylän ja Kaupungin.
  • Luokanopettajat Elina Falck ja Jari Seppänen ohjasivat ja avustivat oppilaiden työskentelyä, valvoivat tilannetta ja kantoivat kokonaisvastuun oppilaista.

Valitse osio