Arkkitehdit asialla //
AIKATAULU

”Tässähän tuli esiin paljon uusia ideoita ja lasten omia ajatuksia – ei vain toistoa kavereilta. Vaikeustasokin oli sopiva: Muksut lähtivät heti vauhdilla tekemään.”

– Jari Seppänen, luokanopettaja

Esivalmistelut voi jakaa pitkälle ajanjaksolle. Varsinaisen työpajan kesto on n. neljä tuntia taukoineen.

1. Tikkuja, palloja, palikoita…
ENNEN PAJAA: Työpajamateriaaleja voi ryhtyä kokoamaan hyvissä ajoin etukäteen. Vierailu askartelutarvikeliikkeessä tai retki luonnonmateriaaleja keräämään voidaan tarvittaessa ajoittaa pajaa edeltävälle viikolle.

ENNEN PAJAA: Työpajamateriaaleja voi ryhtyä kokoamaan hyvissä ajoin etukäteen. Vierailu askartelutarvikeliikkeessä tai retki luonnonmateriaaleja keräämään voidaan tarvittaessa ajoittaa pajaa edeltävälle viikolle.

2. Kuvakavalkadi kuntoon
ENNEN PAJAA: Kuvat ja kartat kylistä ja kaupungeista kerätään etukäteen. Erityisen toimivia ovat kuvaparit. Netistä löytyy yleiskuvia maailmalta, mutta kuvat lähiympäristöstä voivat olla kiven alla. Tarvittaessa niitä voi ottaa etukäteen itse tai yhdessä lasten kanssa. Valikoimaan voi poimia kuvia esim. rakennuksista, teistä, aukioista, joutomaista ja muusta kiinnostavasta.

ENNEN PAJAA: Kuvat ja kartat kylistä ja kaupungeista kerätään etukäteen. Erityisen toimivia ovat kuvaparit. Netistä löytyy yleiskuvia maailmalta, mutta kuvat lähiympäristöstä voivat olla kiven alla. Tarvittaessa niitä voi ottaa etukäteen itse tai yhdessä lasten kanssa. Valikoimaan voi poimia kuvia esim. rakennuksista, teistä, aukioista, joutomaista ja muusta kiinnostavasta.

3. Kylä vai kaupunki?
Varsinaisessa työpajassa rakennetaan yhdessä sekä kylä että kaupunki. Paja alkaa kuvakavalkadilla, jonka aikana keskustellaan peruskysymyksistä: Millainen on kylä, millainen puolestaan kaupunki? Millaisia ominaispiirteitä, yhtäläisyyksiä ja eroja niillä on? Miten ne vaikuttavat asukkaiden elämään? Virittäytymiseen kuluu n. 15 min.

Varsinaisessa työpajassa rakennetaan yhdessä sekä kylä että kaupunki. Paja alkaa kuvakavalkadilla, jonka aikana keskustellaan peruskysymyksistä: Millainen on kylä, millainen puolestaan kaupunki? Millaisia ominaispiirteitä, yhtäläisyyksiä ja eroja niillä on? Miten ne vaikuttavat asukkaiden elämään? Virittäytymiseen kuluu n. 15 min.

4. Mittakaava kohdilleen
Ennen rakentamista on laitettava mittakaava kuntoon. Sen perusteet ja merkitys on hyvä kerrata. Pienoismallien mittakaavaksi sopii 1:100, jolloin 140 cm pituista mini-minää kuvaa 1,4 cm korkuinen pienoishahmo. Osallistujille jaetaan pieni määrä muovailuvahaa, josta voi muotoilla halutunlaisen asukkaan. Koon mittaamiseen tarvitaan viivaimia. Hahmotyöskentelyyn kannattaa varata n. 10-15 min.

Ennen rakentamista on laitettava mittakaava kuntoon. Sen perusteet ja merkitys on hyvä kerrata. Pienoismallien mittakaavaksi sopii 1:100, jolloin 140 cm pituista mini-minää kuvaa 1,4 cm korkuinen pienoishahmo. Osallistujille jaetaan pieni määrä muovailuvahaa, josta voi muotoilla halutunlaisen asukkaan. Koon mittaamiseen tarvitaan viivaimia. Hahmotyöskentelyyn kannattaa varata n. 10-15 min.

5. Paikoista parhain ja pahin
Työpajassa kukin rakentaa kaksi pienoismallia, joista toinen edustaa miellyttävää, positiivista ympäristöä ja toinen ikävää, pelottavaa tai vastenmielistä ympäristöä. Paikan voi valita lähiympäristöstä, omasta elämänpiiristä tai kokemusmaailmasta. Toteutuksessa saa käyttää mielikuvitusta! Rakenteluun kuluu työpajasta suurin osa, vähintään 2-3 tuntia taukoineen.

Työpajassa kukin rakentaa kaksi pienoismallia, joista toinen edustaa miellyttävää, positiivista ympäristöä ja toinen ikävää, pelottavaa tai vastenmielistä ympäristöä. Paikan voi valita lähiympäristöstä, omasta elämänpiiristä tai kokemusmaailmasta. Toteutuksessa saa käyttää mielikuvitusta! Rakenteluun kuluu työpajasta suurin osa, vähintään 2-3 tuntia taukoineen.

6. Arkkitehdit esiin
Kun pienoismallit ovat valmiit, on aika esitellä ne toisille. Jokainen saa kertoa omista rakennelmistaan: Miksi valitsi juuri kyseisen paikan? Mikä tekee siitä ihanan tai kamalan? Pajan vetäjä johtaa keskustelua ja antaa palautetta töistä.

Kun pienoismallit ovat valmiit, on aika esitellä ne toisille. Jokainen saa kertoa omista rakennelmistaan: Miksi valitsi juuri kyseisen paikan? Mikä tekee siitä ihanan tai kamalan? Pajan vetäjä johtaa keskustelua ja antaa palautetta töistä.

7. Kaupunki / kylä kohoaa
Työpajan lopuksi pienoismallit kootaan yhteen suurille alustoille, joko ”Kylään” tai ”Kaupunkiin”. Osallistujat voivat miettiä, kumpaan kokonaisuuteen työt parhaiten sopisivat. Sommittelu tehdään yhdessä keskustellen. Rakennelmien käyttötarkoitusta ja sijaintia voi muuttaa. Lopuksi valokuvataan ja nimetään syntyneet kokonaisuudet. Koontiin kannattaa varata puolisen tuntia.

Työpajan lopuksi pienoismallit kootaan yhteen suurille alustoille, joko ”Kylään” tai ”Kaupunkiin”. Osallistujat voivat miettiä, kumpaan kokonaisuuteen työt parhaiten sopisivat. Sommittelu tehdään yhdessä keskustellen. Rakennelmien käyttötarkoitusta ja sijaintia voi muuttaa. Lopuksi valokuvataan ja nimetään syntyneet kokonaisuudet. Koontiin kannattaa varata puolisen tuntia.

Valitse osio